Take a fresh look at your lifestyle.
Browsing Tag

ambernath badlapur

बदलापूर : अंबरनाथ, बदलापूरमध्ये नळजोडण्या स्वस्त

भांडवली अंशदानाच्या दरात निम्मी कपात बदलापूर : महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणावर पाणीपुरवठय़ाची जबाबदारी असलेल्या शहरांमध्ये नव्या जोडण्या घेण्यासाठी भांडवली अंशदानाच्या रूपाने प्रति घरटी किंवा ठरावीक क्षेत्रफळाला मोठी रक्कम अदा करावी लागत होती.…